Confidence

Miten myyt hyvän idean? Miten perustelet budjettiehdotuksen tai oman ratkaisusi paremmuuden? Miten suoriudut kirjallisista esityksistä? Selviydytkö kunnialla yllättävistä esiintymisistä? Hyvien esiintymistaitojen kehittäminen on kilpailukyvyn kehittämistä. Oman - ja yrityksen.

Retoriikka – vakuuttamisen taito

Retoriikka on jo yli 2 400 vuotta ollut ja on edelleen vaikuttamisen oppia ja vakuuttamisen taitoa. Retoriikkakoulutus antaa testattuja, varmatoimisia työkaluja ja apuvälineitä jokaiselle, joka työssään kirjoittaa tai puhuu.

Tämän päivän työelämässä vakuuttava esiintyminen on osa menestymistä. Jokaisen meistä tulee kyetä vakuuttamaan - välillä asiakas, välillä esimies tai kollega, välillä kotiväki. Vaikuttamisen välineenä voi olla sähköposti, tarjous, muistio, kokouspuheenvuoro, puhe tai mikä tahansa kirjallinen tai suullinen esitys.

Rakentuu seitsemälle peruskivelle

  1. Tilanteen ja tavoitteen pohtiminen
  2. Argumentit ja todistukset
  3. Esityksen jäsentely,kun on aikaa valmistautua — ja kun ei ole
  4. Tehokas kieli ja retoriset kuviot
  5. Muistaminen
  6. Esitteminen ja kehonkieli
  7. Esityksen ja lopputuloksen analysointi

Koulutuksen aikana tutustutaan retoriikan seitsemään peruskiveen ja käydään läpi työelämän ja arkipäivän tilanteisiin soveltuvia retorisia apuvälineitä.

Jokainen voi vaikuttaa

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää vakuuttamisen taitojaan sekä suullisesti että kirjallisesti; johtavassa asemassa oleville, asiantuntijoille ja projekteissa työskenteleville, kouluttajille, myynti- ja markkinointi-ihmisille.

Kivet kantavat meitä jokaista edelleen, vaikka ne on laskettu jo yli 2 400 vuotta sitten.
Tai ehkä juuri siksi.