Confidence

Hur säljer du din goda idé? Hur motiverar du ditt budgetförslag eller ditt eget beslut? Hur klarar du av skriftliga framställningar? Klarar du av ett oförberett uppträdande med hedern i behåll?  Att utveckla kommunikationsförmågan är att utveckla konkurrenskraften. Både den egna och företagets.

Retorik konsten att övertyga

Retorik har redan i över 2 400 år varit och är fortfarande läran i att påverka och konsten i att övertyga. Retoriken ger beprövade, säkra verktyg och hjälpmedel för var och en, som i sitt arbete kommunicerar genom skrift och tal.

I dagens arbetsliv är konsten att övertyga en stor del av framgången. Var och en av oss har behov av att påverka – ibland kunden, ibland kollegan eller chefen, ibland familjen. För att övertyga använder vi e-post, offert, protokoll, mötesinlägg, tal eller vilket annat skriftligt eller muntligt anförande som helst.

Bygger på sju grundstenar

  1. Att fundera på situation och mål
  2. Argument och bevis
  3. Disposition – både för tal och skrift,Hur hantera situationer med kort eller ingen förberedelsetid
  4. Effektivt språk – retoriska figurer
  5. Att komma ihåg
  6. Framförandet och kroppsspråket
  7. Analys av resultatet

Under utbildningen bekantar vi oss med retorikens sju grundstenar och går igenom retoriska hjälpmedel, som kan tillämpas vid olika situationer i arbetslivet och vardagslivet

Var och en kan påverka

Utbildningen lämpar sig för alla, som vill utveckla sin förmåga att övertyga både muntligt och skriftligt; ledare, specialister och projektmedarbetare, utbildare, försäljare och marknadsförare.

Stenarna utgör fortfarande en stabil grund, även om de lades för över 2 400 år sedan.
Eller kanske just därför.