Confidence

Två företagare, ett budskap

Vi har studerat tillsammans, efter det dels arbetat inom samma bransch dels inom olika branscher och nu samarbetar vi med att erbjuda utbildnings- och utvecklingstjänster.

Vi är båda filosofie magistrar med matematik som huvudämne, NLP Trainers och av Logografia auktoriserade retorikutbildare (www.logografia.se). Vi har båda fungerat som lärare, specialister, projektansvariga och chefer samt med utveckling av verksamhet.

Vi är alltså två företagare med ett gemensamt budskap: vi vill ge utbildning som påverkar människan som helhet, hennes utveckling och framgång.

Kontaktuppgifter

Marianne Nummela
Marianne Nummela Education Ab
Länkstigen 1 H 774
20520 Åbo
Viveca Vuontela
Confidence Utbildningstjänst
Skarpskyttegatan 31 E 10
20540 Åbo